Αίτηση Εγγραφής Μέλους του Κινήματος. Συμμετέχετε Δυναμικά στο Κίνημά σας!!!

ΚΑΝΕΝΑΣ πλέον από αυτούς
ΚΑΝΕΝΑΣ μόνος....δυνατά, όλοι μαζί!!


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΕΝΑ,  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!


ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


Η βελτίωση της επικρατούσας ζοφερής κατάστασης στη χώρα μας είναι υπόθεση όλων μας.

Αντιγράψτε - συμπληρώστε και στείλτε στο kanena2010@gmail.com, την παρακάτω αίτηση.


====================================================


Κίνημα Ανιδιοτελών Ελλήνων Νέων Αρχών (ΚΑΝΕΝΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
Email:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΣΤΑΘΕΡΟ.                        ΚΙΝΗΤΟ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ, ΝΟΜΟΣ):

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΣΠΟΥΔΕΣ:

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ:
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛΗΣ:

ΜΠΡΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ:
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ;
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ;

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΠΡΟΤΣΑΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΔΗΛΩΝΩ
Ότι έχω διαβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και επιθυμώ να εγγραφώ  μέλος του  ΚΑΝΕΝΑ, έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συμμετοχή μου για οποιοδήποτε λόγο.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


=======================================================================


Ορισμός του μέλους 
Όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Κινήματος με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των, που

α. Αποδέχεται τις αρχές και την πολιτικές κατευθύνσεις.

β.  Συμφωνούν με την Ιδρυτική Διακήρυξη, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων /  επιτροπών του Κινήματος.

Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους του Κόμματος αποκτάται: 
α. Με την υποβολή σχετικής ατομικής έγγραφης αίτησης. 
β. Η ομαδική εγγραφή μελών δια προσχωρήσεως εγκρίνεται από την Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος. 
γ.  Η εγγραφή ολοκληρώνεται, μετά τον έλεγχο από την Οργανωτική Επιτροπή με την καταχώρηση του μέλους στο Μητρώο Μελών, το οποίο τηρείται από τη κεντρική γραμματεία του Κινήματος.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μέλους

α. Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, αποκτούν τα μέλη μετά την καταχώρηση της εγγραφής των στο μητρώο μελών και την καταβολή της προβλεπόμενης συνδρομής.  
β. Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από προτάσεις των μελών. Μέλος που δεν έχει καταβάλλει τις παραπάνω συνδρομές, δεν θα έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.  
γ.   Σε περίπτωση κατά την οποία η συμπεριφορά ενός μέλους προκαλεί την κοινή γνώμη, ή βλάπτει την κοινή προσπάθεια, ή παραβαίνει το κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτόν.

Ανάκληση της Ιδιότητας του Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους ανακαλείται  στις παρακάτω περιπτώσεις:

          α.  Με την οικειοθελή αποχώρηση.

β. Με την διαγραφή του από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα σε περιπτώσεις:

(1)   Παράβασης της Ιδρυτικής Διακήρυξης, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων /  επιτροπών του Κινήματος.

(2)   Καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

(3)   Πρόκλησης βλάβης στο Κίνημα, με την συμπεριφορά του, τις πράξεις του και τις αντι-ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και εκδηλώσεις . 

=======================================================================

Κ  Α  Ν  Ε  Ν  Α
Κίνημα ΑΝιδιοτελών Ελλήνων Νέων Αρχών

Αγαπητέ, Έλληνα πολίτη,
           
Όλοι μας σήμερα βιώνουμε και υπομένουμε τα δεινά της βαθιάς κρίσης, που δημιούργησε το αποτυχημένο πολιτικό κατεστημένο, σε συνεργασία με την Τρόικα, το οποίο χρεωκοπημένο και ανίκανο,  εκχώρησε την Εθνική Κυριαρχία και δεν μπορεί πλέον να σχεδιάσει και κυρίως να εγγυηθεί την έξοδο από την κρίση και ενδιαφέρεται μόνο για την επιβίωσή του.

  Το σημερινό καθεστώς, που θέλει να ονομάζετα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, έχει ανεπιστρεπτί φτάσει στην απόλυτη χρεωκοπία, και ως εκ τούτου –πέραν της σκόπιμής, αβουλίας για ριζικές αλλαγές- είναι σε πλήρη αδυναμία να προσφέρει την παραμικρή λύση στα τεράστια σημερινά προβλήματα, που χονδρικά είναι  δυο ειδών :
 - εκείνα που δημιούργησε η βαθύτατη διαφθορά που το ίδιο συστηματικά επανέφερε και καλλιέργησε αμέσως μετά τη χούντα και
  -οι επιχώριες επιπτώσεις από τα σύγχρονα αδιέξοδα του διεθνούς καπιταλισμού, πού έφτασαν σε οριακό σημείο.

   Οι Έλληνες Πολίτες εξαθλιωμένοι και εξοργισμένοι από τις τακτικές και τα αποτελέσματα των "εθνοσωτήρων" εγκαταλείπουν μαζικά τα σημερινά κόμματα, που τους εξέθρεψαν και μας τους επέβαλαν με τις γνωστές εγκληματικές μεθόδους, ζητούν εναγωνίως πανστρατιά υγιών και ικανών δυνάμεων για απαλλαγή της χώρας από το πολιτικό κατεστημένο, την  απελευθέρωση της από την τρόικα και την ώθησή της προς την Ανάπτυξη.

   Μόνιμη λιτότητα, απεργίες, διαδηλώσεις, βία παντού. Ο κίνδυνος καταστροφής της χώρας είναι πλέον πολύ μεγάλος και πρέπει όλοι μας, απεξαρτημένοι από την κομματική μας ιδεολογία / ταυτότητα, να οργανωθούμε και να συσπειρωθούμε για την δημιουργία ενός ισχυρού αποτρεπτικού / ανατρεπτικού ρεύματος εναντίον της κατοχικής κυβέρνησης και του κομματοκρατικού καθεστώτος, για μια Ελλάδα ελεύθερη, ευημερούσα και δημοκρατική.

   Εσύ ο απλός και ανιδιοτελής Έλληνας, εσύ ο ΚΑΝΕΝΑΣ, που εναγωνίως αναζητάς να οδηγηθεί η χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας και αποτελείς την πλειοψηφία πλέον των ελλήνων πολιτών, καλείσαι να στελεχώσεις και να οργανώσεις το Κίνημα ΚΑΝΕΝΑ, και να αγωνισθείς ώστε να εξαφανισθούν οριστικά και αμετάκλητα από το προσκήνιο όλα τα πρόσωπα που συμμετείχαν έως τώρα σε Κυβερνήσεις, Οργανισμούς, και λοιπές θέσεις εξουσίας και συνέβαλαν καθ' οιονδήποτε τρόπο ώστε η χώρα να βρεθεί στην παρούσα δυσμενή θέση.

   Ενεργός λοιπόν συμμετοχή, για να αλλάξεις δυναμικά τα δρώμενα της χώρας μας. Μπορείς και εσύ πλέον!!! Μην περιμένεις από το παρόν πολιτικό σύστημα καμιά πρόοδο...
  
Στόχοι – Επιδιώξεις Κινήματος
·         Ένας από τους βασικούς στόχους του κινήματος είναι η μείωση του κόστους συντήρησης
του πολυδάπανου πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με:
      Τον εκσυγχρονισμό και την μείωση του πολιτικού συστήματος με την ευρεία και δυναμική χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου. (π.χ. ψήφος για όλους τους Έλληνες μέσω ιντερνέτ, μείωση βουλευτικών εδρών, υπουργείων, κυβερνητικών οργανισμών, κλπ)
·     Θεσμοθέτηση, διαρκούς παρέμβασης του πολίτη σε αποφάσεις της Κυβέρνησης. (π.χ. για προσφυγή στο ΔΝΤ, ιθαγένεια μεταναστών, για κατάργηση νόμων κλπ, με συλλογή υπογραφών, ψηφοφορία μέσω διαδικτύου ή με δημοψήφισμα). Αλλαγή δηλαδή της σημερινής αθλιότητας που ο Λαός έχει μόνο "άδεια ψήφου" κάθε τέσσερα χρόνια!!
·         Η χάραξη και εφαρμογή σταθερης εθνικής στρατηγικής για οικονομική ανάπτυξη με
Δυναμικές ενέργειες για τη διαγραφή του παράνομου και δυσβάστακτου δημοσίου χρέους.
·         Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσης με χάραξη σαφους εθνικής στρατηγικής
για άμεση διεκδίκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τον καθορισμό της ελληνικής ΑΟΖ που αποτελεί κτήμα του ελληνικού λαού, και την αποτελεσματική εκμετάλλευση του υπόγειου και υποθαλάσσιου πλούτου..
·         Η τιμωρία των ενόχων για την υπερχρέωση και λεηλασία της χώρας, απονέμοντας
πραγματική δικαιοσύνη και εκφράζοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα, με κατάσχεση περιουσιών που αποκτήθηκαν μετά την είσοδο στην πολιτική, όσων χρημάτισαν Υπουργοί, Βουλευτές, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Διοικητές ΔΕΚΟ, Συμβούλων κλπ.
·         Η ακύρωση της Δανειακής Σύμβασης, των Μνημονίων, του Μεσοπρόθεσμου και
όλων των αντιλαικών μέτρων και χαρατσίων που επιβλήθηκαν με εντολή της “τρόικας.”
·         Η μεθόδευση των καταλλήλων ενεργειών για απαίτηση εξόφλησης των γερμανικών
πολεμικών οφειλών προς τη Χώρα μας.
·         Ο καθορισμός σαφούς εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής με την αποδοχή εύλογης
ποσόστωσης ενεργών μεταναστών στη χώρα μας.
·         Η σύγκλιση Εθνοσυνέλευσης για την επεξεργασία νέου Συντάγματος, που θα
υποβληθεί προς έγκριση με δημοψήφισμα στον Ελληνικό Λαό και τη θεσμοθέτηση αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών για αποφάσεις για σημαντικά και εθνικά θέματα.
·         Ο πλήρης διαχωρισμός των εξουσιών και η ισχυροποίηση των δυνατοτήτων /
υποχρεώσεων παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα εκλέγεται από το Λαό,  για προστασία από κυβερνητικές αυθαιρεσίες.
·         Η εξασφάλιση ότι το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος θα είναι κτήμα, της
θεσπισμένης νομικά και νόμιμα ελληνικής κοινωνίας με διεξαγωγή εκλογών με απλή αναλογική.  
ΚΑΝΕΝΑ πρόσωπο της μεταπολιτευτικής περιόδου που είχε θέση Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Διευθυντή ΔΕΚΟ δεν θα συμμετέχει με κάποιο δημόσιο αξίωμα / εξουσία στην νέα πορεία της χώρας.
ΚΑΝΕΝΑ πρόσωπο στη Βουλή και σε θέση εξουσίας χωρίς τα σχετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούμενη / διαρκή καταγραφή της περιουσίας του.
ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θα έχει το δικαίωμα να εκλέγεται ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Υπουργός, Διευθυντής ΔΕΚΟ κλπ πάνω από δύο τετραετίες.
ΚΑΝΕΝΑ σημάδι υποχώρησης στα Εθνικά Θέματα (Μακεδονικό, Κυπριακό, Αιγαίο).
ΚΑΝΕΝΑ ποσοστό πάνω από τον αντίστοιχο Μ.Ο χωρών της ευρωζώνης στο ΦΠΑ.
ΚΑΝΕΝΑ καθεστώς ατιμωρησίας και ασυδοσίας για κανένα Έλληνα με κατάργηση κάθε είδους ασυλίας (κατάργηση και του νόμου περί μη ευθύνης υπουργών).
ΚΑΝΕΝΑ ποσό για χρηματοδότηση κομμάτων, ΔΕΚΟ, ΟΣΕ, ΤΡΑΜ, ΕΡΤ, ΜΚΟ, κλπ
ΚΑΝΕΝΑ Υπουργείο - Δημόσιος Οργανισμός - Βουλή, δεν θα λειτουργεί χωρίς πίνακα οργάνωσης ο οποίος θα καθορίζει επακριβώς το προσωπικό του και το υλικό του. 
ΚΑΜΙΑ υποχώρηση στο αγαθό της πραγματικά δωρεάν παιδείας.
ΚΑΝΕΝΑΣ ανάξιος η δοσίλογος δικαστικός στη θέση του.
   Αγαπητοί Έλληνες οργανωθείτε στο Κίνημά σας, στο ΚΑΝΕΝΑ δηλαδή, συμμετέχετε ενεργά στα πολιτικά δρώμενα τις χώρας και διατυπώστε τις ιδέες και τις απόψεις σας, ώστε μέσα από τα σπλάχνα μας να αναδείξουμε το ικανό δυναμικό μας και νέες πολιτικές δυνάμεις, για την ανασυγκρότηση της χώρας.   
   Ο καιρός  έφθασε για να πάρει ο Λαός τις τύχες της χώρας μας στα χέρια του !!!
    Όλοι μαζί, μαθητές, φοιτητές, άνδρες και γυναίκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων,  απλοί εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, θα αποδομήσουμε την κοινοβουλευτική ασυδοσία / ασυλία / ολιγαρχία / υπεροψία / προδοσία…
                                                            

Posted by Κ.Α.ΝΕ.Ν.Α. on 1/06/2012 12:06:00 μ.μ.. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

0 σχόλια for "Αίτηση Εγγραφής Μέλους του Κινήματος. Συμμετέχετε Δυναμικά στο Κίνημά σας!!!"

Leave a reply