Εσωτερικών - Δικαιοσύνη

Στόχοι – Επιδιώξεις Κινήματος
   Ένας από τους βασικούς στόχους του κινήματος είναι η μείωση του κόστους συντήρησης
του πολυδάπανου πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με:
  Τον εκσυγχρονισμό και την μείωση του πολιτικού συστήματος με την ευρεία και δυναμική χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου. (π.χ. ψήφος για όλους τους Έλληνες μέσω ιντερνέτ, μείωση βουλευτικών εδρών, υπουργείων, κυβερνητικών οργανισμών, κλπ)
  Θεσμοθέτηση, διαρκούς παρέμβασης του πολίτη σε αποφάσεις της Κυβέρνησης. (π.χ. για προσφυγή στο ΔΝΤ, ιθαγένεια μεταναστών, για κατάργηση νόμων κλπ, με συλλογή υπογραφών, ψηφοφορία μέσω διαδικτύου ή με δημοψήφισμα). Αλλαγή δηλαδή της σημερινής αθλιότητας που ο Λαός έχει μόνο "άδεια ψήφου" κάθε τέσσερα χρόνια!!       

Λοιποί στόχοι, όπως στην Ιδρυτική Διακήρυξη ΚΑΝΕΝΑ.


ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Στόχος
Καλύτερη Λειτουργία και Μείωση Κόστους Συντήρησης Πολιτικού Συστήματος.

Τρόποι Υλοποίησης
Μείωση Βουλευτικών Εδρών, σε Α’ φάση από 300 σε 180 .
Μείωση Κυβέρνησης.  Μείωση Υπουργείων από 16 σε 10.
Μείωση Υπαλλήλων Βουλής.
Μείωση Αποσπασμένων Υπαλλήλων.
Μείωση Αστυνομικών Ασφάλειας Πολιτικών.


Μέσα Υλοποίησης
Μείωση Προϋπολογισμού Βουλής, Υπουργείων, Προεδρίας Δημοκρατίας, κλπ..
"Καλλικράτης" στις Αρμοδιότητες Υπουργείων και διαφόρων Κρατικών Οργανισμών / Υπηρεσιών.
Κατάργηση όλων των Συμβούλων Υπουργών - Υφυπουργών.
Κατάργηση Ασυλίας Πολιτικών .
Μείωση Μισθών Όλων των Πολιτικών Προσώπων.
Κατάργηση όλων των Ατελειών των Πολιτικών Προσώπων.
Μείωση, σε Α΄ Φάση 50% τουλάχιστον της Επιχορήγησης Κομμάτων.
Λειτουργία όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών με Αυστηρό και
Ορθολογικό Πίνακα Οργάνωσης Προσωπικού.
Κατάργηση Επιχορήγησης ΜΚΟ, ΕΡΤ, ΜΜΕ κλπ.,
Κατάργηση 50% των Καναλιών και Ρ/Φ Σταθμών ΕΡΤ.
Κατάργηση Τηλεοπτικού Σταθμού Βουλής.
Μείωση στο 5% του ΦΠΑ, ειδών διατροφής και επιλεγμένων ειδών πρώτης ανάγκης.
Μείωση ειδικών φόρων πετρελαίου και βενζίνης κατά 70% και 40% αντίστοιχα.
Λεπτομερής έλεγχος του ΣΔΟΕ στα Κόμματα, τις Τράπεζες, στα ΜΜΕ και τις ΠΑΕ και δέσμευση των περιουσιών των Βουλευτών, ιδιοκτητών Τραπεζών - ΜΜΕ - ΠΑΕ, σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής των ληφθέντων δανείων.
Λεπτομερής έλεγχος του πόθεν έσχες, Εφοριακών και Πολιτικών και δήμευση των περιουσιών των επίορκων. 
Κατάργηση διάθεσης αστυνομικών για φύλαξη Γηπέδων, Παραγόντων, Δημοσιογράφων, Ηθοποιών, Εφοπλιστών και λοιπών Αξιοματούχων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ