Οικονομία

Ζητούνται έμπειροι συνεργάτες για τον χειρισμό / εμπλουτισμό / διαμόρφωση αυτής της ενότητας.

Στόχοι - Επιδιώξεις Κινήματος
Ø Ένας από τους βασικούς στόχους του κινήματος θα είναι η μείωση του κόστους συντήρησης του πολυδάπανου πολιτικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με:
Τον εκσυγχρονισμό και την μείωση του πολιτικού συστήματος με την ευρεία και δυναμική χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου.
(π.χ. μείωση βουλευτικών εδρών, υπουργείων, υφυπουργείων, κυβερνητικών οργανισμών, εκσυγχρονισμός των διαδικασιών διασύνδεσης μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών, οι Βουλευτές θα έχουν γραφεία μόνο στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα θα υλοποιούνται μέσω του διαδικτύου.)
Ø Η ακύρωση της Δανειακής Σύμβασηςτων Μνημονίων, του Μεσοπρόθεσμου και όλων των αντιλαικών μέτρων και χαρατσίων που επιβλήθηκαν με εντολή της “τρόικας.”


Ø  Η μεθόδευση των καταλλήλων ενεργειών για απαίτηση εξόφλησης των γερμανικών πολεμικών οφειλών προς τη Χώρα μας.


Ø ΚΑΝΕΝΑ ποσοστό πάνω από τον αντίστοιχο Μ.Ο των χωρών της ευρωζώνης στο ΦΠΑ, τα Βασικά Είδη Διατροφής και τα φάρμακα. Το κίνημά μας δεσμεύεται να αγωνισθεί ώστε ο υψηλός συντελεστή ΦΠΑ να είναι το πολύ ίσος με τον αντίστοιχο Μέσο Όρο των χωρών της ευρωζώνης,  και για τα Βασικά Είδη Διατροφής, τα Βιβλία και τα Φάρμακα ο χαμηλός συντελεστής θα είναι το πολύ ίσος με τον χαμηλότερο χώρας της ευρωζώνης.  
Ø ΚΑΝΕΝΑ δυσβάστακτο μέτρο με αίτια, έκτακτη ανάγκη, εθνική κρίση, συμφέρον του ελληνικού λαού, διεκπεραίωση εντολών έξωθεν,

Ø ΚΑΝΕΝΑ κρυφό σημείο στο μηχανισμό του τραπεζικού συστήματος. Όλα στο φως για να είναι γνωστό στον ελληνικό λαό από πού αντλεί την δύναμη του. Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
Ø ΚΑΜΙΑ ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων κοινωφελών επιχειρήσεων του δημοσίου, καθώς αυτές ανήκουν στους Έλληνες πολίτες και καμιά κυβέρνηση δεν έχει την εξουσιοδότηση για εκποίηση τους.
Ø ΚΑΝΕΝΑ δημόσιο κτίριο ανεκμετάλλευτο, και καμιά υπηρεσία του δημοσίου σε ενοικιαζόμενο κτίριο.
Ø ΚΑΝΕΝΑ ποσό του ελληνικού δημοσίου για επιχορήγηση των κομμάτων και λοιπές αχρείαστες και άσκοπες δαπάνες. (π.χ. πολιτικά γραφεία, σπίτια, τηλέφωνο κλπ πολιτικών και λοιπών αξιωματούχων).
Ø ΚΑΝΕΝΑ ποσό για χρηματοδότηση διαφόρων ΔΕΚΟ, ΟΣΕ, ΤΡΑΜ, ΕΡΤ, κλπ
Ø ΚΑΝΕΝΑ Υπουργείο - Δημόσιος Οργανισμός - Βουλή, δεν θα λειτουργεί χωρίς πίνακα οργάνωσης ο οποίος θα καθορίζει επακριβώς το προσωπικό του, το υλικό του και τον προϋπολογισμό του.Αναδιοργάνωση παντού για μείωση του διογκωμένου δημοσίου τομέα, εξοικονόμηση πόρων και καλύτερη λειτουργία του.

Ø ΚΑΝΕΝΑ περιστατικό αισχροκέρδειας δεν θα παραμένει ατιμώρητο, ΚΑΝΕΝΑ υλικό υπερτιμημένο, καμιά προμήθεια (μίζα), καμιά προσαύξηση κατασκευαστικού έργου. ΚΑΝΕΝΑΣ φοροδιαφυγάς χωρίς συνέπειες.
Ø ΚΑΝΕΝΑΣ δεν θα έχει το δικαίωμα / δυνατότητα κακοδιαχείρισης των συνταξιοδοτικών ταμείων.
Ø ΚΑΝΕΝΑ χαμένο έσοδο του κράτους εξ' αιτίας των πάσης φύσεως "Offshore" εταιρειών και αδρανειών των δημόσιων ελεγκτικών και εισπρακτικών οργάνων του κράτους.
Ø ΚΑΝΕΝΑ έλλειμμα του ιδιωτικού τομέα θα μεταφέρεται στο δημόσιο.
Ø ΚΑΝΕΝΑ μέτρο που να έχει ως αποτέλεσμα την αναδιανομή του πλούτου από τους πτωχότερους προς τους πλουσιότερους.