Εξωτερική Πολιτική

·   Η χάραξη και εφαρμογή σταθερης εθνικής στρατηγικής για οικονομική ανάπτυξη με Δυναμικές ενέργειες για τη διαγραφή του παράνομου και δυσβάστακτου δημοσίου χρέους.
·   Η αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσης με χάραξη σαφους εθνικής στρατηγικής για άμεση διεκδίκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τον καθορισμό της ελληνικής ΑΟΖ που αποτελεί κτήμα του ελληνικού λαού, και την αποτελεσματική εκμετάλλευση του υπόγειου και υποθαλάσσιου πλούτου..
  • Κατάργηση Ελληνικών Πρεσβειών σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Κατάργηση πληρωμής ενοικίου κατοικίας Πρέσβη από το ΥΠΕΞ

Ζητούνται έμπειροι συνεργάτες για τον χειρισμό και πλήρη διαμόρφωση αυτής της ενότητας.