Εθνική Άμυνα


Ζητούνται έμπειροι συνεργάτες για τον χειρισμό / εμπλουτισμό / διαμόρφωση αυτής της ενότητας.

Στόχοι - Επιδιώξεις Κινήματος


 Ένας από τους βασικούς στόχους του κινήματος είναι η δημιουργία συγχρόνων αξιόπιστων, δυνατών και ευέλικτων Ενόπλων Δυνάμεων για την απόλυτη διασφάλιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και Εδαφικής Ακεραιότητας.